hits

Finanstilsynet skal ikke spå om boligprisene går opp eller ned

Morten Baltzersen, Direktør i Finanstilsynet

Finanstilsynet har i dag utgitt en rapport som de kaller "finansielt utsyn - november 2017." Her kan vi lese at Finanstilsynet spår videre nedgang for boligprisene fremover. Spådommen er i seg selv med på å dra boligprisene ned og Finanstilsynet har ikke som arbeidsoppgave å påvirke boligprisene. 

Finanstilsynet er et kontrollorgan. De har stor tillit hos de fleste av oss og når de uttaler seg holder de fleste av oss pusten i påvente av det de skal si. Derfor vil alt det som Finanstilsynet spår om boligpriser også påvirke psykologien i boligmarkedet. Om de mener boligprisene skal falle, da vil mange aktører tro at det vil komme til å skje, som er med på å dra prisene ytterligere ned på bolig.

Det er avgjørende for å opprettholde tilliten til Finanstilsynets som et tilsynsorgan at de ikke påvirker boligprisene. Om mange nok av oss velger å kjøpe DNB aksjer, kan ikke Finanstilsynet gå ut i NRK Dagsnytt å si at de tror prisen på DNB aksjen nå fremover kommer til å falle. Det ville utløst panikk i DNB aksjen. Finanstilsynet må derfor være bevisste på sin rolle som tilsynsmyndighet og de må forholde seg nøytrale i spørsmål om hvor prisene går. Og de må absolutt ikke komme med spådommer, innta politiske meninger eller ta stilling til politiske retninger i media. Gjør de dette vil de raskt bli oppfattet som en markedstyrende priskatalysator hva gjelder den psykologiske tilliten til markedet.   

Hva er Finanstilsynets arbeidsoppgaver

Det følger av Finanstilsynsloven § 3 at: Tilsynet skal se til at de foretak det har tilsyn med, virker på hensiktsmessig og betryggende måte i samsvar med lov og bestemmelser gitt i medhold av lov.

Foretakene som de skal føre tilsyn med fremgår av lovens § 1, det er banker, forsikringsselskaper, eiendomsmeglerforetak med mer. Å føre tilsyn med slike virksomheter innebærer at Finanstilsynet er satt til å føre kontroll med at disse virksomhetene ikke bryter gjeldene lover og forskrifter. Arbeidet skal Finanstilsynet utføre gjennom gjennom å granske regnskaper og andre oppgaver fra foretakene. 

Til slutt er det et dilemma at et offentlig tilsynsorgan som skal passe på at aktører driver lovlig og samtidig påvirke prispsykologien i det samme markedet de har under oppsyn.   

Departementet bør se nærmere på denne praksisen. 

Med vennlig hilsen Advokat Joakim Stensland

8 kommentarer

Har registrert at folk i finansnæringen og andre prøver etter beste evne å snakke ned boligprisene. Dette er svært uheldig, og en kan lure på om det ligger private interesser bak dette.

Steinar: Hei det er mange som kan ha interesse av at boligmarkedet faller. En skal huske på at dersom boligprisene faller, vil også bankens pantesikkerhet fall. Det i seg selv vil gi økte renter. Selgere som nettopp har kjøpt og som av forskjellige grunner må selge vil måtte selge med tap. Allerede her ser en at det er mange ulike interesser i om boligmarkedet faller eller synker.

Det kan vel være bra med en motvekt mot meglerbransjen som "tror" at nedgangen i boligprisene er snart over og at vi vil se et skifte ganske raskt.

Uenig! Finanstilsynet skal rapportere om rikets finansielle utsikter, rett og slett indikatorer på makro miljøet landet vil oppleve fremover.

Men at andre aktører får drive prispsykologi i markedet er greit så lenge du vinner på det? (les: prisstigning)?

Lekeland: Det er i utgangspunktet svært få som tjener på at boligmarkedet går opp. Forklaringen på det er at en kjøper og selger i et samme marked. De fleste av oss kjøper for å bo, og om vi selger ja da kjøper vi jo noe nytt, som i realiteten blir å bytte penger. Derimot kan investorer tjene på at boligprisene stiger, de selger jo en bolig de ikke bor i, og behøver derfor ikke pengene til å kjøpe seg inn igjen i det samme markedet. De kan beholde pengene og ta en gevinst.

Anders M Leines

Anders M Leines

Finanstilsynet skriver at en boligprisnedgang «ikke kan utelukkes». Du skriver at de «spår nedgang». Har jeg oversett noe? Det du skriver virker ikke seriøst.

Anders M Leines: Hei. Jeg forstår rapporten slik at de spår nedgang. Motsatt kunne Finanstilsynet like gjerne ha skrevet, "kan ikke utelukke" oppgang. Det har de ikke gjort, de har skrevet nedgang. Mitt poeng med innlegget er å påpeke Finanstilsynets arbeidsoppgave som er å føre tilsyn med at aktørene i finansmarkedene holder seg til lover og regler som er vedtatt av Stortinget og departementene. Finanstilsynet sin uttalelse om at "det ikke kan utelukkes" boligprisnedgang påvirker kjøper og selgers handlemønster i dagens boligmarked, det skal ikke Finanstilsynet gjøre. Som et tilsynsorgan kan de ikke vokte over finansmarkedet og samtidig påvirke psykologien i det samme markedet.

Skriv en ny kommentar